O zavodu

Program organizira Zavod aktivna starost, ki je neprofitna organizacija in deluje na področju socialnega varstva starejših. Zavod s pomočjo lastnega strokovnega in motiviranega osebja, poslovnih partnerjev in lokalne skupnosti organizira in izvaja programe prilagojene starejšim s ciljem dviga kakovosti življenja v tretjem življenjem obdobju.