Zavod Aktivna starost (Zavod AS) je registriran kot prostovoljska organizacija. Vsa prostovoljska dela potekajo v sklopu organiziranega prostovoljstva, kar pomeni, da s prostovoljcem sklenemo dogovor o medsebojnih pravicah in obveznostih ter morebitnih posebnostih. Prostovoljci so upravičeni tudi do vračila stroškov, kot so:

  • potni stroški,
  • stroški prehrane,
  • nadomestilo za uporabo lastnih sredstev.

Za vsakega prostovoljca in delo, ki ga opravi, vodimo evidenčni list. Na podlagi tega Zavod AS izda tudi potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu.

Prizadevamo si pridobiti čim več prostovoljcev za delo s starejšimi, ki s seboj prinesejo dobro voljo in pozitivno energijo. Znotraj centrov starejših, kjer deluje Zavod AS, prostovoljci običajno delujejo na naslednjih področjih:

  • individualno družabništvo (druženje in pogovor),
  • vodenje skupin za samopomoč,
  • vodenje drugih organiziranih skupin (jezikovni, bralni, filmski in drugi krožki),
  • pomoč pri vsakodnevnih opravilih,
  • spremstvo pri raznih opravilih (nakupih, obiskih pošte ipd.),
  • gospodinjske skupine idr.

Veseli smo tudi raznih novih oblik, ki jih predlagajo prostovoljci.

Vse, ki se zanimate za prostovoljsko delo vabimo, da nas pokličete na 080 2737, nam pišete na info@zavodas.si ali pa se osebno zglasite v kakšnem od DEOS centrov starejših po Sloveniji, kjer opravljamo naše storitve.